Atorfiit


Atorfiit siusinnerusukkut inuttassarsiuunneqartut

ATAATSIMIITITALIAMUT ALLATSIGILIGASSARPUT ILINNIAGARTOOQ ILLIUA?